Koncerty

Sláčikový workshop 2018

Dňa 21.5.2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil sláčikový workshop pre žiakov a učiteľov školy. Účinkovali na ňom žiaci husľového a violončelového oddelenia z tried p. uč. P. Olejára

Verejný májový koncert 2018

Na verejnom koncerte 15.mája 2018 okrem žiakov ZUŠ Trebišov vystúpila aj bývalá žiačka našej školy – Mária Hamková, ( z triedy p. uč. Bc. I. Obrinovej, DiS. art. ), ktorá je

Klavírna prehliadka 2018

Dňa 25.apríla 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnila klavírna prehliadka s názvom „Klaviristi klaviristom„. Pre žiakov klavírneho oddelenia koncertne vystúpili žiaci vo veku od tých najmenších prvákov až

Workshop jazzovej a populárnej hudby 2018

Dňa 12.apríla 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil workshop a koncert jazzovej a populárnej hudby. V úvode sa predstavil pedagóg a klavirista Arpád Farkaš, ktorý prítomnému publiku priblížil

Novoročný koncert v DSS Trebišov 2018

Stáva sa už tradíciou, že žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov rok čo rok navštevujú v tomto období DSS v Trebišove. Svojim pestrým kultúrnym programom sa snažia spríjemniť seniorom tohto zariadenia januárové