Koncerty

ADVENTNÝ KONCERT 2017 – pozvánka

Pozývame Vás na „Adventný koncert“, ktorý sa uskutoční  8. decembra 2017 o 16.30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove. Na koncerte vystúpia  žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Trebišov.  

60. výročie založenia ZUŠ v Trebišove

Oslavy 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Trebišove máme za sebou. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto náročného podujatia, akým 60 –ka školy bezpochyby je. Žiakom školy

Absolventský koncert HO 2017

V piatok podvečer – 16. júna 2017 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Trebišov konal absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov a známych si absolventi

Deň matiek 2017

9. mája 2017 na požiadanie predsedu Klubu kresťanských seniorov pána Mgr. Jána Demčáka,  žiaci ZUŠ Trebišov zahájili svojím programom stretnutie Klubu kresťanských seniorov, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti blížiaceho sa

Oslavy 1. mája 2017

Začiatok prvomájových osláv sa uskutočnil v nedeľu 30. 4. 2017 na Mariánskom námestí pred budovou Základnej umeleckej školy Trebišov. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru zo

JARNÝ KONCERT 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnil Jarný verejný koncert. Na podujatí vystúpili žiaci rôznych hudobných oddelení. Poslucháči si vypočuli hru na hudobných nástrojoch: klavír, gitara, akordeón, zobcová