Koncerty

Adventný koncert

12. decembra 2014 Základná umelecká škola v Trebišove usporiadala v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove Adventný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru. V ich podaní odzneli skladby starých