Výsledky prijímacích talentových skúšok

Na štúdium v školskom roku 2022/2023 boli prijatí:

HUDOBNÝ ODBOR

Prípravné štúdium A:
27, 33, 34, 38, 41, 43, 45, 49, 52

Prípravné štúdium B:
10, 21, 25, 28, 39, 42, 46, 53, 55, 56

Žiaci prijatí do 1. ročníka:
8, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 44, 47, 48, 50, 51, 54

Na študijný odbor SPEV neboli prijatí:
7, 11, 16, 17
V prípade záujmu o iný študijný odbor – FLAUTA, GITARA, AKORDEÓN, kontaktujte vedenie školy.


TANEČNÝ ODBOR

KLASICKÝ TANEC:
18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43

ĽUDOVÝ TANEC:
22, 36, 41

Neprijatí žiaci:
24, 31


VÝTVARNÝ ODBOR

Na tento študijný odbor boli prijatí všetci záujemcovia.


LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

9, 15