Súťaže

LDO – Vlastná tvorba 2018

Vo štvrtok 22. marca 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže „ Vlastná tvorba“ v písaní poézie a prózy. Výkony jednotlivých súťažiacich hodnotila odborná porota – pani doktorka

Úspechy

Úspechy žiačky Natálie Melicherčíkovej na súťažiach. Srdečne blahoželáme.

Mladý violončelista Slovenska 2017

Dňa 8. 4. 2017 sa naša žiačka Natália Melicherčíková z triedy pani učiteľky Mgr. art. Stanislavy Zobalovej ArtD. zúčastnila celoslovenskej súťaže „Mladý violončelista Slovenska 2017“ v Kežmarku. V II. kategórii

LDO – Vlastná tvorba 2017

Na sklonku Mesiaca kníh, 29. marca, prebehla školská súťaž „Vlastná tvorba„, v ktorej žiaci LDO predstavili svoju fantáziu a tvorivosť v podobe poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnilo šesť žiačok,