Súťaže

Akordeónový festival Giraltovce 2017

24. marca 2017 sa v Základnej umeleckej škole v Giraltovciach uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na akordeóne, Akordeónový festival Giraltovce 2017. Tento, tak trochu jubilejný piaty ročník ( súťaž sa

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 27.2. sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín„, na ktorej sa zúčastnili žiačky LDO. Súťaž prebehla v troch kategóriách. V najmenšej kategórii zvíťazili žiačky Ninka Dufincová a Deborka Obrinová. V druhej

Pohyb bez bariér 2017

Tanečná súťaž Pohyb bez bariér je súťaž určená pre všetky vekové kategórie. Jej poslaním je zapojiť do súťaže nielen tie deti, mládež a dospelých, ktorí pracujú pod vedením svojich pedagógov a trénerov

MEDZINÁRODNÁ AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽ

      5. 11. 2016 sa v Prahe uskutočnil II. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže „Mezinárodní akordeonové dny“. Súťažilo sa v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre, celkovo v pätnástich kategóriách. Súťažiacich hodnotili

Gitarová prehliadka 2016

27. apríla 2016 sa koncertná sála ZUŠ Trebišov zaplnila do posledného miestečka. Dôvodom bola nesúťažná prehliadka žiakov gitarového oddelenia. S myšlienkou usporiadať prehliadku v sólovej a komornej gitarovej hre prišla vedúca strunového oddelenia