Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

10.05.2021

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov od 10. 5. 2021

Vzhľadom na pretrvávanie zlepšenia epidemiologickej situácie bude v okrese Trebišov od budúceho týždňa, t. j. od 10. 05. 2021, platiť prvý stupeň varovania podľa COVID AUTOMATU ( ružová farba ).
27.05.2021 13:00

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2021/2022

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2021/2022 sa uskutočnia  27. mája. a 2. júna 2021 v čase 13.00 – 18.00 hod. Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasujte v termíne od 4. 5. 2021 do 2.
03.05.2021

Návrat do škôl od 3. 5. 2021

Na základe COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.
26.04.2021

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ TREBIŠOV OD 26. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021, podľa ktorého sa od 26.4.2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u: 1. obnovuje školské vyučovanie