Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

Vesmír očami detí 2021 -okresná súťaž

Víťazné práce žiakov výtvarného odboru z okresnej výtvarnej súťaže „,Vesmír očami detí“, ktoré vybrala odborná porota do celoslovenského kola  v Hurbanove. Výsledky súťaže: IV. kategória:  1.- 4. roč. ZUŠ 1. miesto: Matúš
12.04.2021

OZNAM – Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia, pri nástupe Vášho dieťaťa do ZUŠ Trebišov je potrebné odovzdať ( ako v základnej škole ) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku RT-
12.04.2021

Nástup do ZUŠ Trebišov – 12. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08. 04. 2021 sa celoplošne obnovuje od 12. apríla 2021 individuálne vyučovanie v

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov po Veľkej noci

Vážení rodičia, milí žiaci. Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude po veľkonočných prázdninách pokračovať dištančnou formou. Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/10079:4-A 1810, zverejneného dňa 31.