Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

10.01.2022

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka – 10. januára 2022 ZUŠ Trebišov obnovuje PREZENČNÉ VYUČOVANIE vo všetkých umeleckých odboroch ( hudobný, tanečný , výtvarný, literárno-dramatický ). TEŠÍME SA NA VÁS!

OZNAM

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
25.10.2021

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov od 25. 10. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka – 25. októbra 2021 výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE. Dištančné vyučovanie bude prebiehať aj v predmetoch hudobná náuka a prípravná
02.09.2021 9:30

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov v šk. roku 2021/2022

VÁŽENÍ RODIČIA, MILÍ ŽIACI, zápis do ZUŠ Trebišov v šk .roku 2021/ 2022 sa uskutoční v dvoch termínoch:       – 2. septembra 2021 ( štvrtok ) v čase