Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Vyhlásenie VK_ZUŠ_TV MESTO TREBIŠOV M. R. Štefánika 862/204 075 25 Trebišov podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
21.05.2024 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025 sa uskutočnia  21. mája. a 10. júna 2024 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca
10.05.2024

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2024

Srdečne Vás pozývame 3. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch Trebišovský sláčik 2024 Organizačné pokyny a súťažné podmienky