Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

22.06.2021

Výsledky prijímacích talentových skúšok 2021/2022

HUDOBNÝ ODBOR Žiaci prijatí do prípravného štúdia  – A 104, 112, 116, 121, 122, 123, 129, 131 Žiaci prijatí do prípravného štúdia  – B 105, 108, 111, 119, 120, 125,
10.05.2021

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov od 10. 5. 2021

Vzhľadom na pretrvávanie zlepšenia epidemiologickej situácie bude v okrese Trebišov od budúceho týždňa, t. j. od 10. 05. 2021, platiť prvý stupeň varovania podľa COVID AUTOMATU ( ružová farba ).
27.05.2021 13:00

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2021/2022

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2021/2022 sa uskutočnia  27. mája. a 2. júna 2021 v čase 13.00 – 18.00 hod. Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasujte v termíne od 4. 5. 2021 do 2.
03.05.2021

Návrat do škôl od 3. 5. 2021

Na základe COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.