Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

VÝSLEDKY PRIJÍMACICH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024

VÝSLEDKY PRIJÍMACICH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024 nájdete tu.
20.05.2023 9:00

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA s podporou mesta Trebišov
22.05.2023 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023/2024

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2023/2024 sa uskutočnia  22. mája. a 6. júna 2023 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca