Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

21.04.2023

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch pre žiakov Košického a Prešovského kraja Trebišovský sláčik 2023 Organizačné pokyny a súťažné podmienky.       
01.09.2022

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa $150 ods.8 zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Prijímacie talentové skúšky na šk. rok 2022/2023 – VÝSLEDKY

Výsledky prijímacích talentových skúšok na školský rok 2022/2023