Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

11.02.2020

2% z dane za rok 2019

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Vyhlásenie
06.02.2020

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo
30.01.2020

Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove

Novoročný koncert v Domove sociálnych  služieb v Trebišove.