Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

20.05.2023 9:00

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA s podporou mesta Trebišov
22.05.2023 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023/2024

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2023/2024 sa uskutočnia  22. mája. a 6. júna 2023 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca

DOTAZNÍK

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestom, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry,
21.04.2023

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch pre žiakov Košického a Prešovského kraja Trebišovský sláčik 2023 Organizačné pokyny a súťažné podmienky.