Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

02.03.2019

Tanečná súťaž „Pohyb bez bariér 2019“.

Kultúrno spoločenské centrum na Jedlíkovej 7 v Košiciach znovu po roku ožilo hudbou,    ale  predovšetkým tancom. V dňoch 2. a 3.marca sa malí a veľkí, jednoducho vekovo neobmedzení tanečníci predstavili obecenstvu v 136 choreografiách v rovnako
12.12.2018

„RODINA BEZ CIGARIET 2018“ – celoslovenská výtvarná súťaž

Úspechy žiakov výtvarného odboru na 7. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „RODINA BEZ CIGARIET“ 1. miesto – Lucia Müllerová, 13 rokov Úspešná účasť 6-20 miesto: Kristína Kovaľová, 15 rokov Simona Stríčková,
29.01.2019 10:30

Novoročný koncert v DSS Trebišov

Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove  Sychravé januárové predpoludnie nepokazilo dobrú náladu a ani neodradilo žiakov a pedagógov ZUŠ v Trebišove opäť po roku zavítať do Domova sociálnych služieb v Trebišove. S bohatým, hudobno