Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

09.05.2019

XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne – „Euromusette & Goldentango 2019“

9. a 10. mája 2019 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne, Euromusette & Goldentango. Súťažilo sa v ôsmych kategóriách v sólovej a komornej
07.05.2019 8:00

TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019

1. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch Trebišovský sláčik 2019 Prvý ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019 máme úspešne za sebou. Prežili sme
16.05.2019 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 16. mája  a 21. mája 2019 v čase od 13.30 do 18.00 hod. V deň talentovej skúšky príde dieťa so

ZEMPLIN POP 2019

Dňa 9.apríla 2019 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach konal 10.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín a spevákov pôsobiacich na Základných umeleckých školách- ZEMPLIN POP. Tento rok