Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

26.10.2020

OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.
12.10.2020

MIMORIADNE PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa od 12. októbra 2020 do odvolania MIMORIADNE PRERUŠUJE SKUPINOVÉ VYUČOVANIE v základných umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom,
12.10.2020 10:00

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 – 2024

V súlade s ustanovením §24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.
02.09.2020 9:30

ZÁPIS DO ZUŠ TREBIŠOV ŠK. ROK 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do ZUŠ Trebišov uskutoční v dvoch termínoch: 2. septembra 2020 v čase od 9. 30 – do 14.00 pre