Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

24.06.2019

Výsledky prijímacích talentových skúšok 2019/2020

HUDOBNÝ ODBOR Prípravné štúdium A 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 26, 30 Prípravné štúdium B 1, 2, 4, 5, 7, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31
08.06.2019

Ostravská Pyramida 2019

V horúcu júnovú sobotu prichýlilo Sport centrum Ostrava – Dubina najmladších tanečníkov, účastníkov medzinárodnej tanečnej súťaže Ostravská Pyramida. Vo vekových kategóriach mini, baby a deti sa v desať hodinovom tanečnom maratóne vystriedalo