Zoznam

VÝSLEDKY PRIJÍMACICH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024

VÝSLEDKY PRIJÍMACICH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024 nájdete tu.

20.05.2023 9:00

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA s podporou mesta Trebišov

22.05.2023 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023/2024

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2023/2024 sa uskutočnia  22. mája. a 6. júna 2023 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca

DOTAZNÍK

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestom, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry,

21.04.2023

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch pre žiakov Košického a Prešovského kraja Trebišovský sláčik 2023 Organizačné pokyny a súťažné podmienky.       

01.09.2022

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa $150 ods.8 zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých