Zoznam

26.07.2020 15:00

Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Vzhľadom na zložitosť situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa slávnostné vyradenie absolventov Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnilo v posunutom termíne – dňa 26. 6. 2020. Slávnostnej

25.08.2020 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2020/2021 do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 25. augusta  a 26. augusta 2020 v čase 13.30 – 17.30 hod. Informácie

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v II. polroku školského roka 2019-2020

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Trebišov, na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

29.04.2020

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

04.05.2020

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Termín konania prijímacej skúšky bude oznámený do 14 dní od obnovenia školského

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Usmernenie mesta Trebišov v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa

20.04.2020

Vyučovanie dištančnou formou

Vážení rodičia, milí žiaci, v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania, učitelia našej školy naďalej pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou. Komunikácia so žiakmi prebieha prostredníctvom vlastného mobilného telefónu, elektronickej pošty cez mailovú

24.03.2020

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci. Školy ostávajú zatvorené aj naďalej. Vyučovanie je prerušené od 30. marca až do odvolania. Informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling na základe rozhodnutia