Zoznam

10.03.2020

Opatrenia mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 na Slovensku mesto Trebišov, na základe vydaných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove a zasadnutia krízového štábu mesta, prijalo preventívne opatrenia s cieľom

08.03.2020 21:00

Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení

11.02.2020

2% z dane za rok 2019

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Vyhlásenie

06.02.2020

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

30.01.2020

Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove

Novoročný koncert v Domove sociálnych  služieb v Trebišove.

18.12.2019 17:00

Vianočný koncert 2019

Vianočný koncert 2019

24.06.2019

Výsledky prijímacích talentových skúšok 2019/2020

HUDOBNÝ ODBOR Prípravné štúdium A 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 26, 30 Prípravné štúdium B 1, 2, 4, 5, 7, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31