Zoznam

02.03.2019

Tanečná súťaž „Pohyb bez bariér 2019“.

Kultúrno spoločenské centrum na Jedlíkovej 7 v Košiciach znovu po roku ožilo hudbou,    ale  predovšetkým tancom. V dňoch 2. a 3.marca sa malí a veľkí, jednoducho vekovo neobmedzení tanečníci predstavili obecenstvu v 136 choreografiách v rovnako

12.12.2018

„RODINA BEZ CIGARIET 2018“ – celoslovenská výtvarná súťaž

Úspechy žiakov výtvarného odboru na 7. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „RODINA BEZ CIGARIET“ 1. miesto – Lucia Müllerová, 13 rokov Úspešná účasť 6-20 miesto: Kristína Kovaľová, 15 rokov Simona Stríčková,

29.01.2019 10:30

Novoročný koncert v DSS Trebišov

Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove  Sychravé januárové predpoludnie nepokazilo dobrú náladu a ani neodradilo žiakov a pedagógov ZUŠ v Trebišove opäť po roku zavítať do Domova sociálnych služieb v Trebišove. S bohatým, hudobno

28.01.2019 16:00

Hviezdoslavov Kubín 2019

Dňa 28. januára 2019 sa na našej Základnej umeleckej škole, konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého

20.11.2018

„Krst knihy o Trebišove“ 2018

Dňa 20. novembra 2018 sa v zrkadlovej sieni trebišovského múzea konal krst novej knihy o Trebišove. V kultúrnom programe, ktorý pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. vystúpili žiaci hudobného odboru zo ZUŠ

„Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach“ 2018

Do projektu „Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach“ sa zapojili aj žiaci hudobného odboru ZUŠ Trebišov, ktorí v októbri kultúrnym programom spríjemnili chvíle pacientom-seniorom na oddelení dlhodobo chorých v trebišovskej

26.10.2018

„Mezinárodní akordeónové dny Praha“ 2018

V dňoch 26.10 a 27.10. 2018 sa v Prahe uskutočnil 4.ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne, Mezinárodní akordeónové dny Praha. Súťažilo sa v siedmych sólových a šiestich komorných kategóriách.

24.10.2018 16:30

Jesenný koncert 2018

Dňa 24.októbra 2018 o 16.30 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil verejný koncert. Účinkovali žiaci a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru. Zaznela hudba na klavíri, gitare, husliach, akordeóne,