Zoznam

09.05.2019

XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne – „Euromusette & Goldentango 2019“

9. a 10. mája 2019 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne, Euromusette & Goldentango. Súťažilo sa v ôsmych kategóriách v sólovej a komornej

07.05.2019 8:00

TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019

1. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch Trebišovský sláčik 2019 Prvý ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019 máme úspešne za sebou. Prežili sme

16.05.2019 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 16. mája  a 21. mája 2019 v čase od 13.30 do 18.00 hod. V deň talentovej skúšky príde dieťa so

ZEMPLIN POP 2019

Dňa 9.apríla 2019 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach konal 10.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín a spevákov pôsobiacich na Základných umeleckých školách- ZEMPLIN POP. Tento rok

24.04.2019

Výberové konanie

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

28.03.2019

Deň učiteľov 2019

Mesto Trebišov usporiadalo vo štvrtok 28. marca 2019 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv „DŇA UČITEĽOV„. Po úvodnom privítaní učiteľov a pozvaných hostí slávnostného

04.04.2019 16:30

„TAJOMNÉ OKNO“ – divadelná hra žiakov LDO ZUŠ Trebišov

Žiaci literárno-dramatického odboru – ZUŠ TREBIŠOV – uvádzajú divadelnú hru „TAJOMNÉ OKNO“ 4.4.2019 o 16:30 v koncertnej sále ZUŠ Trebišov. Námet: Marta Hlušíková       Réžia: Barbora Ivanová Účinkujú: Hannah Urbanieková, Monika

02.03.2019

Tanečná súťaž „Pohyb bez bariér 2019“.

Kultúrno spoločenské centrum na Jedlíkovej 7 v Košiciach znovu po roku ožilo hudbou,    ale  predovšetkým tancom. V dňoch 2. a 3.marca sa malí a veľkí, jednoducho vekovo neobmedzení tanečníci predstavili obecenstvu v 136 choreografiách v rovnako