Zoznam

20.05.2023 9:00

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA s podporou mesta Trebišov

22.05.2023 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023/2024

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2023/2024 sa uskutočnia  22. mája. a 6. júna 2023 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca

DOTAZNÍK

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestom, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry,

21.04.2023

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch pre žiakov Košického a Prešovského kraja Trebišovský sláčik 2023 Organizačné pokyny a súťažné podmienky.       

01.09.2022

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa $150 ods.8 zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Prijímacie talentové skúšky na šk. rok 2022/2023 – VÝSLEDKY

Výsledky prijímacích talentových skúšok na školský rok 2022/2023

28.04.2022

„Vidiečanova Habovka“ – celoštátna postupová súťaž

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch MSKS v Michalovciach organizovala celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pod názvom ,,Vidiečanova Habovka“ Našu Základnú umeleckú školu v Trebišove reprezentovali štyria žiaci

10.05.2022 12:30

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2022/2023

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2022/2023 sa uskutočnia  10. mája. a 2. júna 2022 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca žiaka sa prihlasuje prostredníctvom

31.03.2022

DEŇ UČITEĽOV 2022

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov mesto Trebišov usporiadalo v MsKS slávnostný galaprogram, na ktorom bolo ocenených 12 pedagógov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti samosprávy . Nominovaní