Zoznam

28.04.2022

„Vidiečanova Habovka“ – celoštátna postupová súťaž

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch MSKS v Michalovciach organizovala celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pod názvom ,,Vidiečanova Habovka“ Našu Základnú umeleckú školu v Trebišove reprezentovali štyria žiaci

10.05.2022 12:30

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2022/2023

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2022/2023 sa uskutočnia  10. mája. a 2. júna 2022 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca žiaka sa prihlasuje prostredníctvom

31.03.2022

DEŇ UČITEĽOV 2022

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov mesto Trebišov usporiadalo v MsKS slávnostný galaprogram, na ktorom bolo ocenených 12 pedagógov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti samosprávy . Nominovaní

15.03.2022

Hviezdoslavov Kubín 2022 – školské kolo

Už 68 rokov sa na počesť slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava organizuje postupová súťaž v prednese poézie a prózy. Do tejto súťaže sa každoročne zapájajú aj žiaci literárno-dramatického odboru. Tento

30.11.2021

Modrý svet očami umenia – celoslovenská súťaž

Srdečne blahoželáme žiakom speváckeho oddelenia a literárno-dramatického odboru k úspechu na celoslovenskej súťaži Modrý svet očami umenia v Bardejove. Žiakov na súťaž pripravila p. uč. B. Fiľková, DiS. art.

2% z daňe za rok 2021

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Tlačivo

10.01.2022

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka – 10. januára 2022 ZUŠ Trebišov obnovuje PREZENČNÉ VYUČOVANIE vo všetkých umeleckých odboroch ( hudobný, tanečný , výtvarný, literárno-dramatický ). TEŠÍME SA NA VÁS!

OZNAM

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

25.10.2021

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov od 25. 10. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka – 25. októbra 2021 výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE. Dištančné vyučovanie bude prebiehať aj v predmetoch hudobná náuka a prípravná

02.09.2021 9:30

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov v šk. roku 2021/2022

VÁŽENÍ RODIČIA, MILÍ ŽIACI, zápis do ZUŠ Trebišov v šk .roku 2021/ 2022 sa uskutoční v dvoch termínoch:       – 2. septembra 2021 ( štvrtok ) v čase