Zoznam

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Vyhlásenie VK_ZUŠ_TV MESTO TREBIŠOV M. R. Štefánika 862/204 075 25 Trebišov podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o

21.05.2024 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025 sa uskutočnia  21. mája. a 10. júna 2024 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca

10.05.2024

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2024

Srdečne Vás pozývame 3. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch Trebišovský sláčik 2024 Organizačné pokyny a súťažné podmienky                   

2% z daňe za rok 2023

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Tlačivo

VÝSLEDKY PRIJÍMACICH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024

VÝSLEDKY PRIJÍMACICH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024 nájdete tu.

20.05.2023 9:00

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA

ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA s podporou mesta Trebišov