Tanečný odbor

Štúdium v tanečnom odbore začína v našej škole už od piateho roku veku dieťaťa. Hybnou silou aktivity dieťaťa je spočiatku zvedavosť, záujem, živelná túžba po pohybe a hra. A práve hravým, presne cieleným spôsobom motivácie dosahuje učiteľ uvedomenie si dieťaťa v danej hudobno – pohybovej činnosti postupne i jeho samostatnú aktívnu účasť na vyučovacom procese. V deťoch sa utvára hudobná telesno-duševná rovnováha a harmónia. Získavajú istotu, ladnosť a výraznosť pohybov. Na týchto základoch tanečnej prípravy vo vyšších ročníkoch tanečníci študujú i náročnejšie techniky, ako sú: klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tance iných národov.

Tanečný odbor vedie  p. uč. Jakub Sim, DiS. art.

Dĺžka štúdia:

  • prípravné štúdium – 1 rok
  • I. stupeň:
    • primárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
    • nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
  • II. stupeň a štúdium pre dospelých – 4 roky