TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2024

3. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

Usporiadateľ súťaže:

ZUŠ Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Termín a miesto súťaže:

10. máj 2024, ZUŠ Trebišov

Kontakt:

e-mail: tvslacik@gmail.com,   www.zustrebisov.sk

Vekové kategórie a časové limity:

  • I.   kategória   –     žiaci 1. a 2. ročníka prvej časti základného štúdia (skladba/ skladby 2 až 4 minúty)
  • II.  kategória   –    žiaci 3. a 4. ročníka prvej časti základného štúdia (skladba/skladby 3 až 6 minút)
  • III. kategória   –    žiaci 1. a 2. ročníka druhej časti základného štúdia (najmenej 2 skladby odlišného charakteru 4 až 8 minút)
  • IV.  kategória   –   žiaci 3. a 4. ročníka druhej časti základného štúdia ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 7 až 10 minút)
  • V.   kategória   –   žiaci II. stupňa základného štúdia (2 charakterovo rozdielne skladby 9 až 15 minút)

Žiadame o dodržanie časového limitu.
Súťažná prehliadka je jednokolová.
Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorá v každej kategórii udelí 1.  2.  3. miesto a čestné uznania. Najlepší interpretačný výkon celej súťaže bude ocenený CENOU POROTY.

Odborná porota:

Členovia Štátnej filharmónie Košice, Konzervatória v Košiciach a Orchestra Slovenského národného divadla Bratislava

Organizačné pokyny: