TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

Usporiadateľ súťaže:

ZUŠ Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Termín a miesto súťaže:

21. apríl 2023, ZUŠ Trebišov

Kontakt:

e-mail: tvslacik@gmail.com,   www.zustrebisov.sk

Vekové kategórie a časové limity:

  • I. kategória – rok narodenia 2015 a mladší ( skladba/ skladby 2 až 4 minúty )
  • II. kategória – rok narodenia 2013 a mladší ( skladba/skladby 3 až 6 minút )
  • III. kategória – rok narodenia 2011 a mladší ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 4 až 8 minút)
  • IV. kategória – rok narodenia 2008 a mladší ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 7 až 10 minút)
  • V. kategória – rok narodenia 2007 a starší ( 2 charakterovo rozdielne skladby 9 až 15 minút)

Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorá v každej kategórii udelí 1. 2. a 3. miesto. Najlepší interpretačný výkon celej súťaže bude ocenený CENOU POROTY.

Odborná porota:

predseda poroty:

členovia poroty:

tajomník:

  • Iveta Mihaľová, DiS. art.

TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023 – VÝSLEDKY

FOTOGALÉRIA