TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019

1. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

Usporiadateľ súťaže:

ZUŠ Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Termín a miesto súťaže:

7. máj 2019, ZUŠ Trebišov

Kontakt:

e-mail: zustv@zustrebisov.sk,   www.zustrebisov.sk

Súťažné podmienky:

Do súťaže sa môžu prihlásiť iba žiaci základných umeleckých škôl. Každý súťažiaci bude mať k dispozícii časový priestor na rozohrávku. Súťažná prehliadka je jednokolová. Hra spamäti je podmienkou. Vzhľadom na počet prihlásených žiakov v jednotlivých kategóriách, výkony súťažiacich nebudú hodnotené v pásmach ( zlaté, strieborné a bronzové ), ako bolo pôvodne plánované, ale porota udelí v každej kategórii 1. 2. a 3. miesto. Najlepší interpretačný výkon celej súťaže bude ocenený CENOU POROTY.

ODBORNÁ POROTA

predseda poroty:

členovia poroty:

tajomník:

  • Mgr. art. Zuzana Ďurčeková

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

  • I. kategória – žiaci do 8 rokov (skladba / skladby 2 až 4 minút)
  • II. kategória – žiaci do 10 rokov (skladba /skladby 3 až 6 minút)
  • III. kategória – žiaci do 12 rokov (najmenej 2 skladby odlišného charakteru 4 až 8 minút)
  • IV. kategória – žiaci do 15 rokov ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 7 až 10 minút)
  • V. kategória – žiaci nad 15 rokov ( 2 charakterovo rozdielne skladby (9 až 15 minút)

TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019 – VÝSLEDKY

FOTOGALÉRIA