TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019

1. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

Usporiadateľ súťaže:

ZUŠ Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Termín a miesto súťaže:

7. máj 2019, ZUŠ Trebišov

ODBORNÁ POROTA

predseda poroty:

členovia poroty:

tajomník:

  • Mgr. art. Zuzana Ďurčeková

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

  • I. kategória – žiaci do 8 rokov (skladba / skladby 2 až 4 minút)
  • II. kategória – žiaci do 10 rokov (skladba /skladby 3 až 6 minút)
  • III. kategória – žiaci do 12 rokov (najmenej 2 skladby odlišného charakteru 4 až 8 minút)
  • IV. kategória – žiaci do 15 rokov ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 7 až 10 minút)
  • V. kategória – žiaci nad 15 rokov ( 2 charakterovo rozdielne skladby (9 až 15 minút)

TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019 – VÝSLEDKY

FOTOGALÉRIA