Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art.

riaditeľka školy

Mgr. Ivana Bajužíková

zástupkyňa školy

Pedagógovia

PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art.

klavír

Mgr. Ivana Bajužíková

hudobná náuka, klavír

Koloman Bari

trúbka, bicie, keyboard, flauta

Martin Bobaľa

saxofón, klarinet

Božena Berényiová DiS. art.

klavír

Iveta Mihaľová DiS. art.

klavír

Viera Brežinská DiS. art.

akordeón

Mgr. Ingrid Obrinová DiS. art.

klavír

Bc. Kristína Marcinková

klavír

Tibor Mihaľo, DiS. art.

zobcová flauta, trúbka, bicie, gitara

Peter Olejár

husle

Mgr. Ján Čverčko

hudobná náuka, gitara

Mgr. Radovan Pristáš

gitara, kontrabas

Lukáš Pajtáš

akordeón, keyboard, spev

Katarína Šulanová DiS. art.

klavír

Galina Repková

spev,

Jozef Vasiľ, DiS. art.

husle, cimbal

Barbora Fiľková, DiS. art.

spev

akad. maliar Anton Vasilko

výtvarný odbor

Mgr. Rastislav Štefaňák

výtvarný odbor

Mgr. Jana Pajtášová

ľudový tanec

Jakub Sim, DiS. art.

klasický tanec

Bc. Viera Krajčová

literárno-dramatický odbor

Galina Repková

literárno-dramatický odbor

Barbora Fiľková, DiS. art.

literárno-dramatický odbor

Iveta Zselenáková DiS. art.

klavír

Štefan Balogh

zobcová flauta, gitara, hudobná náuka

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Marietta Hrešková

ekonómka, hospodárka

Rita Tomová

PaM, sekretárka

Peter Kováč

údržbár

Adela Martonová

školníčka, upratovačka