Blog

Hviezdoslavov Kubín 2021

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v dňoch 15.-16.júna organizovalo 67.ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali žiačky literárno-dramatického odboru, ktorým patrí veľká pochvala a

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020

Víťazná práca Dorotky Gurovej ( 8 rokov), za ktorú získala ZLATÉ PÁSMO v celoslovenskej súťaži Vesmír očami detí ( trieda p. uč. Mgr. Rastislava Štefaňáka) BLAHOŽELÁME! Ocenené práce na okresnom