Blog

MMM 2019 Košice

Naše účinkovanie na večernej recepcii 6. 10. 2019 v Kaviarni Slávia na 96. ročníku MMM dopadlo na výbornú. Hodinový kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru, sa

70. výročie Gymnázia Trebišov

Ďakujem všetkým účinkujúcim žiakom našej školy a ich učiteľom – p. uč. V. Brežinskej, DiS. art., p. uč. L. Orosovej a p. uč. J. Vasiľovi, DiS. art., za prípravu kultúrneho

Školská klavírna súťaž 2019

Klavírne oddelenie hudobného odboru ZUŚ usporiadalo dňa 13.júna 2019 školskú klavírnu súťaž. Uskutočnila sa v koncertnej sále školy a zúčastnili sa jej klaviristi rôznych ročníkov zo všetkých klavírnych tried. Žiaci

Ostravská Pyramida 2019

      V horúcu júnovú sobotu prichýlilo Sport centrum Ostrava – Dubina najmladších tanečníkov, účastníkov medzinárodnej tanečnej súťaže Ostravská Pyramida. Vo vekových kategóriach mini, baby a deti sa v desať hodinovom