Blog

Absolventský koncert HO 2017

V piatok podvečer – 16. júna 2017 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Trebišov konal absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov a známych si absolventi

LDO „Vlastná tvorba 2017“

Na sklonku Mesiaca kníh, 29. marca, prebehla školská súťaž „Vlastná tvorba„, v ktorej žiaci LDO predstavili svoju fantáziu a tvorivosť v podobe poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnilo šesť žiačok,

„Krajší deň“ 2017

Do projektu „Krajší deň“ sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Trebišov ( Jakub Bodnár, Vladimír Vančo, Simona Stričková, Rachel Rimarová, Klaudia Borňáková, Sofia Greculová, Ema Kováčová ),

Akordeónový festival Giraltovce 2017

24. marca 2017 sa v Základnej umeleckej škole v Giraltovciach uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na akordeóne, Akordeónový festival Giraltovce 2017. Tento, tak trochu jubilejný piaty ročník ( súťaž sa

Pohyb bez bariér 2017

Tanečná súťaž Pohyb bez bariér je súťaž určená pre všetky vekové kategórie. Jej poslaním je zapojiť do súťaže nielen tie deti, mládež a dospelých, ktorí pracujú pod vedením svojich pedagógov a trénerov

JARNÝ KONCERT 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnil Jarný verejný koncert. Na podujatí vystúpili žiaci rôznych hudobných oddelení. Poslucháči si vypočuli hru na hudobných nástrojoch: klavír, gitara, akordeón, zobcová