Združenie a výbor

Zasadnutie rodičovskej rady Rodičovského združenia pri ZUŠ Trebišov  sa uskutočnilo 14. októbra 2017, na ktorom bol schválený nový výkonný výbor Rodičovského združenia pri ZUŠ Trebišov:

 • predseda RZ: Ing. Martin Bizub
 • podpredseda RZ: JUDr. Ing. Ladislav Burda
 • predseda revíznej komisie RZ: Mgr. Mária Cabadová
 • hospodárka RZ: Ing. Marcela Romančáková
 • tajomník RZ: Mgr. Marcela Vysoká

Rada školy pri ZUŠ Trebišov

 • predseda: Mgr. Rastislav Štefaňák
 • členovia:
  • Ing. Jozef Gazdag
  • PhDr. Daniela Fecková
  • Jozef Krucovčin
  • Miroslav Davala
  • MUDr. Terézia Dvorová
  • Mgr. Mária Cabadová
  • Ing. Martin Bizub
  • Ing. Milan Kozák
  • Viera Brežinská DiS. art.
  • Bc. Marietta Hrešková

Elokované pracovisko ZUŠ Trebišov

Slovenské Nové Mesto