Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

Prijímacie talentové skúšky na šk. rok 2022/2023 – VÝSLEDKY

Výsledky prijímacích talentových skúšok na školský rok 2022/2023
28.04.2022

„Vidiečanova Habovka“ – celoštátna postupová súťaž

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch MSKS v Michalovciach organizovala celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pod názvom ,,Vidiečanova Habovka“ Našu Základnú umeleckú školu v Trebišove reprezentovali štyria žiaci
10.05.2022 12:30

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2022/2023

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2022/2023 sa uskutočnia  10. mája. a 2. júna 2022 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca žiaka sa prihlasuje prostredníctvom
31.03.2022

DEŇ UČITEĽOV 2022

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov mesto Trebišov usporiadalo v MsKS slávnostný galaprogram, na ktorom bolo ocenených 12 pedagógov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti samosprávy . Nominovaní