POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2024

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2024

Srdečne Vás pozývame

3. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

Trebišovský sláčik 2024

Organizačné pokyny a súťažné podmienky                                 Prihláška