Výsledky prijímacích talentových skúšok

Na štúdium v školskom roku 2023/2024 boli prijatí:

HUDOBNÝ ODBOR

Prípravné štúdium A:
24, 61, 63, 64, 68, 70, 73, 78, 86, 89, 90, 92, 94, 95, 100

Prípravné štúdium B:
25, 57, 60, 62, 65, 67, 79, 84, 88, 93, 97

Žiaci prijatí do 1. ročníka:
58, 59, 66, 69, 71, 72, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 91, 96, 98

Štúdium pre dospelých:
75, 99

Elokované pracovisko – Slovenské Nové Mesto:
– prijatí všetci žiaci

Neprijatí žiaci:
77


TANEČNÝ ODBOR

KLASICKÝ TANEC:
44, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 75

Neprijatí žiaci:
45, 49, 50, 52, 57, 59, 62, 63, 67, 69, 71, 72


VÝTVARNÝ ODBOR

35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73


Neprijatí žiaci:
41, 42, 45, 49, 56

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

18, 19, 21, 22, 23