Zápis žiakov do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2023/24

Zápis žiakov do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2023/24