Blog

10.ročník celoslovenskej súťaže v klasickom a populárnom speve ,,PinkSong 2021″.

Súkromná základná umelecká škola Pink Harmony vo Zvolene v uplynulých mesiacoch organizovala celoslovenskú spevácku súťaž. Našu ZUŠ reprezentovali žiačky Radka Oláhová (1.roč./II.st.) a Dianka Gumanová (1.roč./I.st.) z triedy p. uč. B. Ivanovej, DiS. art. Dievčatá súťažili v kategórii populárny spev, kde podmienkou bolo naštudovanie slovenskej populárnej tvorby. Odborná porota ocenila šikovné speváčky, ktoré pracovali v neľahkých podmienkach počas dištančného vzdelávania a spomedzi 128 súťažiacich sa umiestnili v striebornom a bronzovom pásme

Srdečne blahoželáme!!!