Kategória: Nezaradené

MMM 2019 Košice

Naše účinkovanie na večernej recepcii 6. 10. 2019 v Kaviarni Slávia na 96. ročníku MMM dopadlo na výbornú. Hodinový kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru, sa

70. výročie Gymnázia Trebišov

Ďakujem všetkým účinkujúcim žiakom našej školy a ich učiteľom – p. uč. V. Brežinskej, DiS. art., p. uč. L. Orosovej a p. uč. J. Vasiľovi, DiS. art., za prípravu kultúrneho

Ostravská Pyramida 2019

      V horúcu júnovú sobotu prichýlilo Sport centrum Ostrava – Dubina najmladších tanečníkov, účastníkov medzinárodnej tanečnej súťaže Ostravská Pyramida. Vo vekových kategóriach mini, baby a deti sa v desať hodinovom

„Krajší deň“ 2017

Do projektu „Krajší deň“ sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Trebišov ( Jakub Bodnár, Vladimír Vančo, Simona Stričková, Rachel Rimarová, Klaudia Borňáková, Sofia Greculová, Ema Kováčová ),

VESELÁ KARIČKA 2016

Tancovanie karičky a pokus o nový slovenský rekord: Najväčší počet bráničiek vytvorených z rúk ľudí tancujúcich karičku. Počas štvrtkovej horúčavy tancovali deti, mladí, ale aj tí skôr narodení folkloristi karičku na

Deň učiteľov 2016

1. apríla 2016 sa o 13. 00 hod. v divadelnej sále MsKS v Trebišove uskutočnilo spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. V úvode podujatia vystúpili žiaci a učitelia našej školy, ktorí prítomnému publiku predviedli

Stavanie Mája 2016

Prvomájové oslavy v meste Trebišov sa už tradične začínajú v predvečer 1. mája na Mariánskom námestí pred budovou základnej umeleckej školy. V kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov sa predstavila