Kategória: Koncerty

LDO „Zlatá myška“ 2019

Predposledný aprílový deň sa koncertná sála ZUŠ na chvíľu premenila na divadlo. Žiaci literárno-dramatického odboru predviedli svoju polročnú prácu a zahrali nám divadelné predstavenie pod názvom Zlatá myška. Žiarivé a

Absolventský koncert HO 2017

V piatok podvečer – 16. júna 2017 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Trebišov konal absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov a známych si absolventi

JARNÝ KONCERT 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnil Jarný verejný koncert. Na podujatí vystúpili žiaci rôznych hudobných oddelení. Poslucháči si vypočuli hru na hudobných nástrojoch: klavír, gitara, akordeón, zobcová

VIANOČNÝ KONCERT 2016

Eden – záhrada rajská, čo ukrývaš ty pred nami?! E – ako Elýzium, to večné miesto blaženosti… D – ako Deus, čo lásku rozosieva na večnosti… E – ako Eufória,

Adventný koncert 2016

8. decembra 2016 – na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove uskutočnil Adventný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia Základnej

Koncert víťazov 2016

21.júna 2016 sa v našej škole uskutočnil Koncert víťazov. Účinkovali na ňom žiaci hudobného, literárno-dramatického a tanečného oddelenia, ktorí sa zúčastnili na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Tento školský