Blog

Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí 2021“

Srdečne blahoželáme žiakom výtvarného odboru Matúšovi Bajužíkovi (uč. Mgr. R. Štefaňák) a Jurajovi Šatalovi (uč. akad. maliar A. Vasilko) k udeleniu diplomov za víťazné práce v 4. a 5. kategórii v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí 2021“