Blog

„Vidiečanova Habovka“ – celoštátna postupová súťaž

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch MSKS v Michalovciach organizovala celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pod názvom

,,Vidiečanova Habovka“

Našu Základnú umeleckú školu v Trebišove reprezentovali štyria žiaci z triedy p. uč. Barbory Fiľkovej DiS.art. v hudobnom sprievode pána Jána IvanaOdborná porota ocenila výkony našich reprezentantov nasledovne:

  • Sofia Michalková – zlaté pásmo s postupom na krajské kolo
  • Viktoria Birová – zlaté pásmo s návrhom na postup
  • Diana Gumanová – strieborné pásmo
  • Michal Dušek – strieborné pásmo.

Žiakom srdečne blahoželám, a teším sa z ich krásnych úspechov.