Blog

Hviezdoslavov Kubín 2021

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v dňoch 15.-16.júna organizovalo 67.ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali žiačky literárno-dramatického odboru, ktorým patrí veľká pochvala a uznanie za ich perfektné výkony. Porota ocenila výkony našich žiačok nasledovne:

Hannah Urbanieková – prednes poézie – 1.miesto
Amálka Kundrátová – prednes poézie – 1.miesto
Emka Malčická – prednes poézie – 3.miesto

V kategórií próza súťažili Laura Vargová a Monika Gašparíková, ktoré svojimi výkonmi zaujali nie jedného diváka. Na všetky dievčatá som nesmierne pyšná a mám z nich obrovskú radosť. Patrí im môj obdiv a pochvala! Srdečne blahoželáme! p.uč. Ivanová