Blog

„Sv. Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod“ – výtvarná súťaž

3. júna 2016 sa v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnilo slávnostné vyhlásenie XX. ročníka okresnej výtvarnej súťaže na tému  „Sv. Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod“. Daného podujatia sa zúčastnili aj žiačky našej školy – Kristína DimunováLaura Szucsová ( z triedy Mgr. R. Štefaňáka ), ktoré si zo súťažnej výstavy detských výtvarných prác odniesli 1. miesto. Oceneným dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.  [vj]

VO cyril a metod Kristina Dimunova VO cyril a metod Laura Sucova