Blog

70. výročie Gymnázia Trebišov

Ďakujem všetkým účinkujúcim žiakom našej školy a ich učiteľom – p. uč. V. Brežinskej, DiS. art., p. uč. L. Orosovej a p. uč. J. Vasiľovi, DiS. art., za prípravu kultúrneho programu, ktorým obohatili slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70. výročia založenia Gymnázia v Trebišove. Boli ste skvelí! Veronika Jakimová