Blog

Školská klavírna súťaž 2019

Klavírne oddelenie hudobného odboru ZUŚ usporiadalo dňa 13.júna 2019 školskú klavírnu súťaž. Uskutočnila sa v koncertnej sále školy a zúčastnili sa jej klaviristi rôznych ročníkov zo všetkých klavírnych tried. Žiaci súťažili podľa svojho veku v štyroch kategóriách od najmladších postupne po najstarších. Klaviristi predviedli svoj repertoár veľmi pekne a prínosom bolo aj to, že sa navzájom počúvali a mohli tak spoznávať nové skladby a hru svojich spolužiakov.
Izabela Bulinská, DiS. art. vedúca PK- klávesového odd.

Výsledky súťaže:

1.kategória –
1.miesto
Deborah Obrinová / uč. p. riad. PaedDr. V. Jakimová DiS. art.
Kristína Májovská / uč. Bc. I. Obrinová, DiS. art.

2.miesto
Samuela Chylová / uč. I. Bulinská, DiS. art.
Ema Sofia Synová / uč. Bc. I. Obrinová, DiS. art.
Śimon Takáč / uč. I. Mihaľová, DiS. art.

2.kategória
1.miesto
Sára Ćerňáková / uč Bc. I. Obrinová, DiS. art.

2.miesto
Antónia Kušnírová / uč. I. Bulinská, DiS. art.

3.miesto
Adam Benhamadi / uč. B. Berényiová, DiS. art.

3.kategória
1.miesto
Veronika Kentošová /uč .p. riad. PaedDr. V. Jakimová, DiS.art.

2.miesto
Noemi Semková / uč. I. Bulinská, DiS. art.
Martina Hriciková / uč. K. Śulanová, DiS. art.

Cena poroty
Samuel Maženský / uč. I. Bulinská, DiS. art.

4.kategória
1.miesto
Laura Mária Majcherová / uč. p. riad. PaedDr. V. Jakimová, DiS.art.

2.miesto
Barbora Viktória Tereščáková / uč. Bc. I. Obrinová, DiS. art.
Gabriela Švandová / uč. K. Šulanová, DiS. art,

3.miesto
Ema Hriciková / uč. I. Mihaľová, DiS. art.