Blog

AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL GIRALTOVCE 2015

27. marca sa v Základnej umeleckej škole v Giraltovciach uskutočnil 4. ročník celoslovenskej súťaže žiakov základných umeleckých škôl v hre na akordeóne ,, Akordeónový festival Giraltovce 2015 ,,

Na súťaži, ktorá sa koná každé dva roky, súťažilo v štyroch kategóriách 53 žiakov akordeónových oddelení z celého Slovenska. Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení : Miroslav Košnár, emeritný profesor Konzervatória v Žiline, Mgr. Igor Vlach, profesor Konzervatória v Banskej Bystrici a Mgr. art. Jozef Demjan, profesor Konzervatória v Košiciach.

Trebišovskú ZUŠku reprezentovali dvaja žiaci:

Denis Romančák, žiak  1. ročníka 1. časti 1. stupňa 
Samuel Kozák, žiak  2. ročníka 2. časti 1. stupňa,   obaja z triedy p. uč. V. Brežinskej.

V silnej konkurencii a pri výborných výkonoch súťažiacich sa Denis Romančák umiestnil v peknom bronzovom pásme a Samko Kozák vo vynikajúcom zlatom pásme.

Chlapcom blahoželáme, ďakujeme za svedomitú prípravu, pretože aj tu platí známe slovenské príslovie Bez práce nie sú koláče a bez poctivej prípravy by sa úspech určite nedostavil. Poďakovanie patrí aj rodičom oboch žiakov, za ich podporu, záujem a pomoc. Dúfam, že sa nám bude dariť aj naďalej, a že budeme úspešne reprezentovať školu a naše mesto.

[vb]

 scan 6 scan 5 11103032_867919479936769_5388291556843693334_n 11102611_867921336603250_4308650627902234021_n 1797419_867922836603100_8047350664047268973_n