Blog

Akordeónový festival Giraltovce 2017

24. marca 2017 sa v Základnej umeleckej škole v Giraltovciach uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na akordeóne, Akordeónový festival Giraltovce 2017. Tento, tak trochu jubilejný piaty ročník ( súťaž sa koná každé dva roky ), bol zároveň aj spomienkou na profesora žilinského konzervatória a predsedu poroty predchádzajúcich ročníkov súťaže pána Miroslava Košnára, ktorý nás minulý rok navždy opustil. Skladba z jeho tvorby podľa vlastného výberu pedagóga bola tento rok povinnou skladbou súťaže. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Výkony žiakov hodnotila odborná porota v zložení: prof. B. Lenko, pedagóg VŠMU v Bratislave, predseda poroty, členmi poroty boli Mgr. I. Vlach, profesor Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Mgr. art. J. Demian, profesor Konzervatória v Košiciach.

Ako každoročne aj v tomto roku mala súťaž vysokú úroveň a je úžasné pozorovať, ako sa súťažiaci napriek tréme, ktorú má snáď každý, snažia podať čo najlepší výkon. Na takúto súťaž nikto z účastníkov nejde  nepripravený a celé je to o tých pár minútach, počas ktorých trvá súťažné vystúpenie. Nič sa nedá vrátiť späť a nič sa nedá zopakovať. Kto si to neskúsil, nepochopí…  Za našu ZUŠ ku sa na súťaži zúčastnil Denis Romančák, žiak tretieho ročníka. Pre Denisa to bola v tomto školskom roku už druhá súťaž. (Prvá sa uskutočnila v Prahe.) Súťažil v prvej kategórii a obsadil krásne zlaté pásmo. Čo mňa osobne, ale aj jeho veľmi teší, v konkurencii 13 súťažiacich skončil s druhým najvyšším bodovým ohodnotením. Ako prvý sa umiestnil žiak pána Mgr. O.Mella z Bojníc a všetci, čo sa zúčastňujeme na súťažiach vieme, že jeho žiaci sú v akordeónovom svete špičkou.

   Ako to pravidelne robím na záver , chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám sú nápomocní. Ďakujem hlavne Denisovi za jeho výkon, za poctivú prípravu, za to, že sa nesťažuje ( aspoň o tom neviem ) a že je ochotný obetovať aj soboty, keď to vyžaduje situácia. Ďakujem rodičom za skvelú spoluprácu, bez ktorej by to nefungovalo, oteckovi Denisa za odvoz, vedeniu školy za podporu a výborne podmienky na prácu a ďakujem všetkým, ktorí nám držia palce.   [vb]