Blog

„BUBNOVAČKA 2019“

Náš žiak Dominik Obrin z triedy p. uč. T. Mihaľa, DiS. art. na 6. ročníku Bubnovačky v rámci projektu – „Chráňme deti pred násilím“.