Blog

Celoslovenská akordeónová súťaž – Nové Zámky 2019

16.-17. mája sa v Nových Zámkoch uskutočnil IV. ročník celoslovenskej akordeónovej súťaže, organizovanej Združením akordeónistov Slovenska. Na súťaži sa zúčastnil náš žiak, Denis Romančák. Po zlate na medzinárodnej súťaži získal striebro na celoslovenskej. Kvôli dvom dňom v dátume narodenia súťažil s o dva, a dokonca aj o tri roky staršími žiakmi. Blahoželám Denisovi k zvládnutiu dvoch náročných súťažných vystúpení v tomto školskom roku. 🙂👍Ďakujem mamke, Ing. Marcele Romančákovej, za doprovod na súťaž, vedeniu školy a kolegom za podporu. Poďakovanie patrí aj ZRŠ a jeho predsedovi, Ing. M. Bizubovi, za odsúhlasenie financovania našich súťažných aktivít. V. Brežinská