Blog

Celoslovenská súťaž džezových a pop-rockových skupín

Deviateho júna 2015 sa v Košiciach uskutočnil 7. ročník celoslovenskej súťaže džezových a pop-rockových skupín žiakov ZUŠ. Školská kapela vznikla na začiatku školského roku v septembri 2014. Jej cieľom bolo nacvičiť repertoár, s ktorým by sa mohla zúčastniť danej súťaže v kategórii džezových skupín. Do výberu sa dostali tieto skladby:

E. Garner: Misty
A.  Jobim: How Insensitive
T. Thielemans: Bluessette

Žiaci ich nacvičili a spomínanej súťaže sa zúčastnili pod názvom Junior Jazz Band Trebišov. Kapela získala 2. miesto v najmladšej vekovej kategórii. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 7 džezových skupín z Košíc, Prešova, Zvolena, Giraltoviec a Trebišova. Kapely mali vysokú interpretačnú úroveň, obzvlášť v najstaršej vekovej kategórii. Žiaci tak mali možnosť vidieť a počuť rôzne skladby, aranžmány ale aj iné štýly džezovej hudby. Súťaž bola veľmi dobre pripravená a zorganizovaná, škoda len, že sa jej nezúčastnilo viac džezových skupín. V kategórii pop-rock súťažilo spolu 12 kapiel.

Na priebeh súťaže dohliadala odborná porota v tomto zložení: Ján Pavelčák, Rado Česnek, Arpi Csete.

Organizátorom súťaže je Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice, za čo im ďakujeme a veríme, že sa opäť stretneme na tomto peknom podujatí o 2 roky na 8. ročníku súťaže.                                                                                          [Mgr. Radovan Pristáš]

Dipl Radokapela foto