Blog

Celoslovenská súťaž klaviristov v Sládkovičove

Žiačka klavírneho oddelenia – absolventka Martina Hriciková, z triedy p. uč. K. Šulanovej, DiS. art., úspešne reprezentovala našu školu na celoslovenskej súťažnej prehliadke, ktorá sa konala online v Sladkovičove dňa 30. apríla 2021. V náročnej V. kategórii sa Martinka umiestnila vo vynikajúcom zlatom pásme, k čomu jejsrdečne blahoželáme. ( kš )