Blog

Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofóne – Stará Ľubovňa

Dňa 30. apríla 2015 sa v Starej Ľubovni uskutočnila celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofóne. Našu školu reprezentovala Karolína Ondrušová z triedy p. uč. A. Kudlu, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme. Klavírny sprievod – p. uč. Ingrid Obrinová.
 Srdečne blahoželáme…
scan 11Ondrusova