Blog

Červená čiapočka 2016

12.mája 2016 sa v Základnej umeleckej škole Trebišov uskutočnil I. ročník súťažnej prehliadky žiakov literárno-dramatického odboru.

Takúto súťaž ZUŠ Trebišov organizovala po prvýkrát. Cieľom súťaže bola prezentácia detských divadelných súborov základných umeleckých škôl, vzájomná inšpirácia a výmena skúseností žiakov i pedagogického vedenia detských divadelných súborov.

Témou súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti bola rozprávka O červenej čiapočke.

Jednotlivé divadelné kolektívy tu mohli uplatniť rôzne druhy, žánre i poetiky činoherného, hudobného i pohybového divadla.

Súťaže sa zúčastnili 3 divadelné súbory:

Divadelný súbor ALFA zo Základnej umeleckej školy v Humennom, divadelný súbor BZUČO zo Základnej umeleckej školy v Sobranciach a domáci divadelný súbor MARGARÉTY zo Základnej umeleckej školy v Trebišove.

Výkony jednotlivých súborov hodnotila odborná porota v zložení:
predsedníčka: Mgr., MgA. Marica Harčaríková
Členky: PhDr. Mária RuttkayováMgr. Katarína Šandorová
Sprievodné slovo: Iveta Mihaľová

Na prvom mieste sa umiestnil divadelný súbor ALFA zo ZUŠ Humenné ( pedagóg: PhDr. Eva Jacevičová ), o druhé miesto sa podelili MARGARÉTY zo ZUŠ Trebišov ( pedagóg : Mgr. Viera Krajčová ) a BZUČO zo ZUŠ Sobrance ( pedagóg: Mgr. Marika Kasičová ).

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšej práce. [vj]

http://zustrebisov.sk/albumy/cervena-ciapocka-2016/

LDO_CC_56 LDO_CC_55 LDO_CC_35 LDO_CC_34 LDO_CC_49