Blog

Cesta rozprávkovým lesom 2016

V nedeľu 5. 6. 2016 popoludní sa v trebišovskom parku uskutočnila akcia venovaná deťom. Podujatie s názvom „Cesta rozprávkovým lesom“,  spestrili svojim programom aj žiaci našej školy. Na pódiu amfiteátra zaspievala Viktorka Birová štyri piesne s akordeónovým sprievodom   Samka Kozáka, ktorý vystúpil aj so sólovým programom. Tretím účinkujúcim bol Denis Romančák, ktorý zahral tri skladby. Aj touto cestou sa chcem poďakovať žiakom a ich rodičom za ochotu zúčastniť sa na tejto akcii v čase voľna.  [vb]

HODD_01 HODD_02 HODD_03 HODD_04 HODD_05 HODD_06