Blog

Deň učiteľov 2016

1. apríla 2016 sa o 13. 00 hod. v divadelnej sále MsKS v Trebišove uskutočnilo spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. V úvode podujatia vystúpili žiaci a učitelia našej školy, ktorí prítomnému publiku predviedli hodnotný hudobný a tanečný program. Za našu školu bola vyznamenaná p. uč. L. Orosová – vedúca tanečného odboru, ktorá si z rúk primátora mesta Trebišov PhDr. M. Čižmára prevzala ocenenie. [vj]

http://zustrebisov.sk/albumy/den-ucitelov-2016/

 

32192 32196 32235