Blog

Gitarová prehliadka 2016

27. apríla 2016 sa koncertná sála ZUŠ Trebišov zaplnila do posledného miestečka. Dôvodom bola nesúťažná prehliadka žiakov gitarového oddelenia. S myšlienkou usporiadať prehliadku v sólovej a komornej gitarovej hre prišla vedúca strunového oddelenia – p. uč. Anna Hubináková.

Podujatia sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov z tried už spomínanej pani učiteľky, Mgr. Jána ČverčkaMgr. Radovana Pristáša. V podaní mladých umelcov si milovníci gitarového umenia vypočuli skladby rôznych štýlových období a hudobných žánrov.

Prehliadka sa u prítomných poslucháčov stretla s veľkým ohlasom. Na záver si každý účinkujúci z rúk riaditeľky školy PaedDr. Veroniky Jakimovej, DiS. art. prevzal pamätný diplom a sladkú maškrtu.  [vj]

 

IMG_5482 IMG_5511