Blog

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2016

V tomto školskom roku sa žiaci výtvarného odboru zapojili aj do XXI. ročníka celoslovenskej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu „ GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO“, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu. Podujatie tvorí súčasť XXVII. Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Do súťaže bolo zapojených 339 výtvarných prác.

Odborná porota v zložení: Mgr. Art Miroslav Knap – grafik a pedagóg, Mgr. Tatiana Slivková – výtvarný pedagóg, Gabriela Lovaštíková – odborná pracovníčka DKNO. Po posúdení všetkých výtvarných prác rozhodla o udelení hlavnej ceny, diplomov a cien a tiež čestných uznaní vo všetkých kategóriách. Zároveň vybrala výtvarné práce na výstavu, ktorá je inštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Námestove.

Medzi vystavenými prácami sú aj práce našich žiakov:  Dáriusa Krestiána, Mateja Hniďáka, Samuela Šoltésa, Benjamína Nwokoye, Simony Stríčkovej, Mateja Ostrožoviča a Timei Gajdošovej.  Z triedy akad. maliara Antona Vasilka. [vj]

Gorazdovo_vytvarne_Namestovo_2016