Blog

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

Uplynulý týždeň (štvrtok 6. 2. 2020) sa konalo na našej ZUŠ školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Súťaže sa zúčastnili žiaci literárno-dramatického odboru, ktorí si ,,zmerali sily“ v kategórii próza a poézia. Výkony jednotlivcov hodnotili p.uč Brežinská, DiS. art, p.uč Mihaľová, DiS. art. a naša pani riaditeľka Paedr.Veronika Jakimová DiS.art. O kultúrny program počas súťaže sa postarali p.uč Mgr. Čverčko a p.uč Šugerek. Obrovskú podporu mali žiaci v hľadisku u svojich rodičov a kamarátov. Ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí podporili túto súťaž. Víťazov jednotlivých kategórii ešte čaká okresné kolo, kde im budeme všetci držať palce.                [B. Ivanová DiS.art.]