Blog

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 16.4. 2015 sa v Centre voľného času Trebišov uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom získala naša žiačka Hannah Urbanieková v prednese prózy 1. miesto. Srdečne blahoželáme.

[IB]

scan 10