Blog

JARNÝ KONCERT 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnil Jarný verejný koncert. Na podujatí vystúpili žiaci rôznych hudobných oddelení. Poslucháči si vypočuli hru na hudobných nástrojoch: klavír, gitara, akordeón, zobcová a priečna flauta, organ, keyboard, na ktorých zahrali žiaci od najnižších ročníkov až po žiakov II. stupňa. Na koncerte vystúpila aj školská kapela. Jarnú, predmájovú atmosféru príjemne zavŕšilo vystúpenie žiackej cimbalovej hudby v závere koncertu. Ďakujeme tiež p. M. Kundrátovej za pomoc s kvetinovou výzdobou koncertnej sály. [ib]

http://zustrebisov.sk/albumy/jarny-koncert-2017/