Blog

Klavírna súťaž v Snine

23. marca 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Snine uskutočnil 8. ročník oblastného kola súťaže v sólovej hre na klavíri. Našu školu – ZUŠ Trebišov reprezentovala žiačka IV. ročníka Ester Czuľbová z triedy p. uč. Ingrid Obrinovej DiS. art. Esterka za svoj skvelý výkon získala zlaté pásmo, za čo jej ďakujeme a srdečne blahoželáme.

[vj]

IMG_0208_01 IMG_0205_01 IMG_0213_01