Blog

Koncert ku Dňu matiek 2016

Slzy, dojatie, obrovský potlesk

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé, za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Za všetko vrúcne – ďakujem!   Byť mamou je úžasné…  

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Aj my sme si pripomenuli tento výnimočný deň.

18. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Trebišove konal koncert venovaný Mamičkám. Na pódiu sa postupne predstavili žiaci a pedagógovia hudobných a speváckych umeleckých odborov. Všetky mamičky, babičky, ale aj rodinných príslušníkov úvodným slovom privítala Sára Parasková – žiačka hudobného odboru. A potom už ako imaginárne kvety v kytici pre mamu prichádzali jednotlivé umelecké čísla ,ktoré pre nás pripravili učiteľky a učitelia ZUŠ. Tak, ako sa magicky koncert začal, tak aj magicky končil. Najväčšie emócie vytryskli pri záverečnom vystúpení detského speváckeho zboru. Ak si môžem dovoliť tvrdiť, v tej chvíli ani jedno oko neostalo suché.

Na pódiu sa vystriedalo takmer 30 účinkujúcich. Podľa slov divákov, na tento úžasný koncert budú ešte dlho spomínať. To len potvrdzuje, že umenie je mocná vladárka, ktorá otvára svoju náruč a ponúka neopísateľné zážitky z tvorby a interpretácie, hlavne ak interpretmi sú naše deti.

Vrúcne ďakujeme Mgr. H. Parasková       

Scenár koncertu :
p. uč. K. Šulanová , DiS. art.
p. uč. B. Berényiová, DiS. art.

Za jedinečnú atmosféru v podobe výzdoby veľmi pekne ďakujeme pani Martine Kundrátovej.

DM_01 DM_03 DM_45 DM_40