Blog

Krásy našej záhrady 2019

Ocenené práce žiakov VO na okresnej súťaži – „Krásy našej záhrady“. V rámci Slovenska bola z našej školy vybraná práca Sáry Hegedüšovej (Slnečnice) z triedy p. uč. Mgr. R. Štefaňáka, ktorá bude vystavená v auguste 2019 na Agrokomplexe v Nitre a v októbri 2019 na výstave – JAHRADA v Trenčíne.