Blog

LDO – Vlastná tvorba 2016

25. februára sa v ZUŠ Trebišov uskutočnila školská súťaž žiakov LDOVlastná tvorba 2016, v ktorej sa žiaci prezentovali svojimi literárnymi prácami – poéziou a prózou. Súťažilo sedem žiačok, tri v 1. kategórii, štyri v 2. kategórii. Súťažiace hodnotila odborná porota. Víťazkami sa stali:

I. kategória – poézia
1. miesto : Mária Plavnická
2. miesto : Monika Gašparíková
3. miesto : Tamara Ternerová
II. kategória – poézia
1. miesto : Tamara Pavlíková
2. miesto : Hannah Urbanieková
                    Sarah M. Mahutová
3. miesto : Brigita Hangyáková
I. kategória – próza
1. miesto : Tamara Ternerová
2. miesto : Mária Plavnická
3. miesto : Monika Gašparíková
II. kategória – próza
1. miesto : Hannah Urbanieková
2. miesto : Sarah M. Mahutová
                    Tamara Pavlíková
3. miesto : Brigita Hangyáková
Atmosféru súťaže spríjemnili žiaci hudobného odboru: Ester Cuľbová / p. uč. I. Obrinová/, Sandra Varhaníková, Marína Ružinská, Hannah Urbanieková /p. uč. A. Hubináková /, Denis Romančák / p. uč. V. Brežinská/.
[vk]