Blog

LDO „Vlastná tvorba“

Dňa 17. 3. 2015 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnila školská súťaž žiakov LDO „Vlastná tvorba“. V súťaži sa zúčastnilo  6 žiakov, ktorí predstavili svoju poéziu a prózu.

Práce hodnotila odborná porota:  MUDr. Ružena Anďalová a pani učiteľky Mgr. Katarína ŠandorováMgr. Mária Lorinčíková. Atmosféru tohto kultúrneho podujatia spríjemnili žiaci hudobného odboru. Na klavíri zahrali Laura KalanováRoman Gura z triedy p. uč. Ingrid ObrinovejNatália Begalová z triedy p. uč. Anny Hubinákovej, ktorá na gitare predniesla Tango od T. Stachak.

Vyhodnotenie 6. ročníka školskej súťaže žiakov LDO v poézii a próze „Vlastná tvorba“.

I.kategória – próza

1. miesto: Monika Gašparíková

II. kategóriapoézia

1. miesto: Tamara Pavlíková
2. miesto: Brigita Hangyáková
3. miesto: Hannah Urbanieková
                  Sarah Marta Mahutová

II. kategóriapróza

1. miesto: Sarah Marta Mahutová
2. miesto: Brigita Hangyáková
Tamara Pavlíková
3. miesto: Hannah Urbanieková

III. kategória próza

1. miesto: Mária Mantičová