Blog

LDO „Zlatá myška“ 2019

Predposledný aprílový deň sa koncertná sála ZUŠ na chvíľu premenila na divadlo. Žiaci literárno-dramatického odboru predviedli svoju polročnú prácu a zahrali nám divadelné predstavenie pod názvom Zlatá myška. Žiarivé a spokojné oči rodičov, neutíchajúci potlesk a rozžiarené tváre protagonistov svedčili o tom, že sa divadielko páčilo a hodiny skúšania priniesli nádherný výsledok. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou dopomohli k tomu, že sme mohli predstavenie zorganizovať. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Žiaci LDO a p.uč Barbora Ivanová, DiS. art.

Žiaci LDO a p.uč Barbora Ivanová, DiS. art.